Pivacyverklaring

Praktijk Lalalos, gevestigd aan Alexanderstraat 238, 6812 BM in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierna te noemen Praktijk Lalalos.

 

Persoonsgegevens die Praktijk Lalalos verwerkt

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u een afspraak hebt gemaakt via het contactformulier van de website, social media, telefoon, Whatsapp. Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk Lalalos verwerkt

Door middel van het invullen van anamnese formulier over uw gezondheid met als doel om samen met uw een behandelplan te maken om zo goed mogelijk uw hulpvraag te behandelen.

 

Gegevens en behandelingen van personen jonger dan 16 jaar zullen nooit zonder toestemming van ouders of voogd worden verwerkt. Als u er van overtuigd bent dat Lalalos deze zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Lalalos op via info@lalaos.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Praktijk Lalalos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen/appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze behandelingen en trainingen.

 

Praktijk Lalalos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Lalalos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Lalalos ) tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens Praktijk Lalalos

Bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van cliƫnt-dossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid zoals de NAW gegevens geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en de behandelverslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Lalalos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Praktijk Lalalos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Lalalos gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U gegevens blijven van u. Wilt u weten welke persoongegevens praktijk Lalalos heeft?

Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag mij ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben: aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar info@lalalos.nl, dan maak ik het voor u in orde.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen of te laten zien. Maak in deze kopie uw pasfoto,

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Lalalos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Lalalos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lalalos.nl

 

Peggy van de Mosselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Lalalos en te bereiken via info@lalalos.nl

 

Wijzigingen

Wij behouden ten allen tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen.

 

 

 

NEI Coach, Voetreflextherapie & Massages Arnhem, Oosterbeek, Velp, Heelsum